Programma

Dag 1

Blok 1: Een introductie in ECM
• Het belang van ECM voor uw organisatie
• ECM in relatie tot:
- Documentmanagement
- Enterprise information management
- Website content management
- Privacywetgeving (GDPR)
• De content keten
• Ontwikkelingen in de markt:
- Digitale transformatie
- Content Analytics
- Cloud/SaaS
- Artificial Intelligence

Blok 2: Creëren en vastleggen
• Mogelijkheden om informatie te creëren
(postkamer, medewerker, klant)
• Intelligent capture / auto classificatie
• De impact op uw processen t.b.v. creatie en vastlegging

Blok 3: Beheren en archiveren
• Classificatie, indexering en metadata
• Toegangsbeheer
• Eisen voor archivering
(onwijzigbaar, auditable, conservering en bewaartermijnen)
• Eisen aan uw systemen
• De impact op uw processen t.b.v. beheren en archiveren
• Het behouden van inzicht in welke informatie u van uw klanten en leveranciers vasthoudt

Dag 2

 Blok 4: Delen van informatie
• Welke informatie voor wie beschikbaar
• Het toegankelijk maken van dezelfde content op verschillende kanalen
• Het up to date houden van uw content
• De impact op uw processen t.b.v. het delen van informatie
• Architectuur:
- Architectuurstijlen
- Integratie tussen verschillende kanalen (website, app, e-commerce)
- Integratie van bronsystemen
- Het realiseren van een single source of truth

Blok 5: Implementatie in uw organisatie
• Rollen, taken en verantwoordelijkheden
• Het opstellen van een pragmatisch plan:
- Het identificeren van uw belangrijkste uitdagingen en risico’s
- Het bepalen van prioriteiten
- Het afstemmen van processen en capaciteit
• Samenhang tussen creatie, vastlegging, beheer en delen
• Inbedding in uw applicatielandschap & bedrijfsprocessen

Praktijkoefeningen
Tijdens blok 2 t/m 5 wordt de theorie afgewisseld met praktijkoefeningen.